Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 871 văn bản: Điện lực
01

Thông tư 15/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
02

Thông tư 14/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
03

Quyết định 3296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Xây dựng;Điện lực Tải về
04

Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Chiến 2 thuộc xã Chiềng San và xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
05

Quyết định 1919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ II theo phương thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư;Điện lực Tải về
06

Thông tư 13/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
07

Quyết định 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Điện lực Tải về
08

Công văn 3793/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
09

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
10

Quyết định 11/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
11

Quyết định 1052/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá truyền tải điện năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
12

Quyết định 1127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Điện lực Tải về
13

Quyết định 820/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Khung giá phát điện năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
14

Quyết định 699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung một số Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế (lĩnh vực Điện lực; Lưu thông hàng hóa trong nước) thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính;Điện lực Tải về
15

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Công nghiệp;Điện lực Tải về
16

Công văn 1685/BCT-ĐL của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
17

Quyết định 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực điện, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính;Điện lực Tải về
18

Quyết định 485/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về giá truyền tải điện năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Điện lực Tải về
19

Kết luận 1424/KL-BCT của Bộ Công Thương về rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà

Lĩnh vực: Điện lực Tải về
20

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Lĩnh vực: Điện lực Tải về