Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 939 văn bản: Điện lực
01

Quyết định 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

02
03

Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

04

Công văn 147/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023

05

Công văn 146/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc công bố danh sách các nhà máy điện cung cấp dịch vụ khởi động đen

06

Quyết định 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường của Dự án Thủy điện Van Hồ

07

Quyết định 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

08

Công văn 107/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về giá điện cho các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

09

Quyết định 21/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

14

Thông tư 38/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

15

Quyết định 2976/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2023

16
17

Thông tư 42/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

18

Quyết định 238/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường điện năm 2023

19
20

Quyết định 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Suối Sập 1 thuộc xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên và xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La