Quyết định 625/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Sóc Trăng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 625/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3075/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung sau: Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và sử dụng vốn dư (tương đương 1.633.085 Euro) để phát huy hiệu quả Dự án.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2022; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;

- Như Điều 3;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục,

 Nguyễn Xuân Thành;

 các Vụ: TH, KTTH, PL;

- Lưu: VT, QHQT (2). NL.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

thuộc tính Quyết định 625/QĐ-TTg

Quyết định 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:625/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:20/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Gia hạn thời gian thực hiện Dự án hệ thống thoát nước TP. Sóc Trăng đến hết 31/12/2022

Ngày 20/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 625/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Cụ thể, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức với nội dung sau: Gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022 và sử dụng vốn dư (tương đương 1.633.085 Euro) để phát huy hiệu quả Dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án. Đồng thời, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 625/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi