Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.753 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 11275/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính chiều dài tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên tại Tờ trình 10601/TTr-BGTVT ngày 08/10/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2021
02

Công điện 7776/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
03

Công văn 12081/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2021
04

Công văn 11099/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Đề xuất Dự án "Mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A", sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 21/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
05

Thông báo 437/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
06

Công văn 11018/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về đề nghị điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Bến Mới (phía Ninh Bình) thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I)

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
07

Công văn 7651/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng trụ sở làm việc để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1)

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
08

Công văn 7619/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư hoàn thiện nút giao Tân Phúc - Bãi Sậy, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
09

Công văn 7658/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2021
10

Công văn 1390/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
11

Công điện 26/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 18/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
12

Công văn 7073/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Đề án tách tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư

Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2021
13

Công văn 10785/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2021
14

Công văn 7030/BKHĐT-KCHTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất danh mục, cơ chế đầu tư phục vụ Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2030

Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
15

Công văn 10757/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
16

Thông báo 415/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Ban Quản lý dự án đường sắt thực hiện

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
17

Công văn 4382/CHK-KHĐT của Cục Hàng không Việt Nam về nguồn kinh phí thực hiện bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý năm 2021

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
18

Công điện 07/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư công

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
19

Công văn 7353/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
20

Công văn 6926/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2021
Vui lòng đợi