Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.416 văn bản: Đầu tư
01

Quyết định 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường giao thông vào cụm công nghiệp xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp

02

Công văn 555/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm quyền phê duyệt viện trợ phi chính phủ nước ngoài

03
04
05

Công văn 432/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp

06

Quyết định 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt khoản viện trợ "Dinh dưỡng cho trẻ em khoẻ mạnh" do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Herbalife Việt Nam tài trợ

07

Quyết định 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

08

Quyết định 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục sân vận động tỉnh Thanh Hóa

09

Công văn 372/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2020/NĐ-CP

10

Quyết định 258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

11

Quyết định 260/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Khu điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

12

Quyết định 39/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình

14

Quyết định 220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa

15

Quyết định 230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống kênh mương chống hạn tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh

16

Quyết định 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hoá kênh Hồ chứa nước Việt An

17
18

Công văn 196/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về phương án đầu tư tuyến đường kết nối tỉnh Bình Phước và Đồng Nai

19

Công văn 132/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Bắc

20

Công văn 260/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, cập nhật ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh