Danh mục

Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 985 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Thông tư 09/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
02

Công văn 1566/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
03

Quyết định 52/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022"

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
04

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
05

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Quyết định 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; quản lý về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
06

Công văn 4327/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
07

Công văn 2206/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
08

Công văn 1257/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2022
09

Thông báo 124/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 23/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
10

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
11

Quyết định 37/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2022"

Ban hành: 18/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
12

Quyết định 476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
13

Quyết định 280/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu BH-03: Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
14

Quyết định 278/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu BH-01: Bảo hiểm công trình xây dựng Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
15

Quyết định 279/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV-09: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL-01 và XL-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Ban hành: 07/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
16

Quyết định 4/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
17

Quyết định 265/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu TV-11: Tư vấn giám sát thi công Gói thầu XL-05 và XL-06 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2022
18

Quyết định 231/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-05: Xây dựng đoạn tuyến từ Km8+281-Km13+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
19

Quyết định 101/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
20

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
Vui lòng đợi