Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.002 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01
02

Quyết định 4163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

03

Công văn 7142/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất năm 2023

04

Quyết định 4108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

05
06

Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế

07

Quyết định 2847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc

08

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

09

Quyết định 2471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Châu (đợt 3)

10

Quyết định 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh

11

Quyết định 43/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

12

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

13

Công văn 6976/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

14

Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Hưng

15

Quyết định 3135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

16
17
18

Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa

19
20

Quyết định 34/2022/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương