luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.720.426
  • Tử vong: 43.079
  • Bình phục: 9.471.840
  • Đang điều trị: 1.205.507
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:533.982.498
  • Tử vong: 6.317.256
  • Bình phục: 504.848.140
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
155 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 04/03/2022 04/03/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
2
Ban hành: 04/03/2022 04/03/2022
Cơ quan ban hành: Cục Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
3
Ban hành: 14/01/2022 14/01/2022
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Thanh tra Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
4
Ban hành: 13/12/2021 13/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
5
Ban hành: 08/12/2021 08/12/2021
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
7
Ban hành: 26/11/2021 26/11/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
8
Ban hành: 25/11/2021 25/11/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
9
Ban hành: 22/11/2021 22/11/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
10
Ban hành: 30/10/2021 30/10/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
11
Ban hành: 26/10/2021 26/10/2021
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Toà án nhân dân tối cao
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
12
Ban hành: 26/10/2021 26/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
14
Ban hành: 22/10/2021 22/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
15
Ban hành: 12/10/2021 12/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
16
Ban hành: 08/10/2021 08/10/2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
17
Ban hành: 05/10/2021 05/10/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
18
Ban hành: 04/10/2021 04/10/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
19
Ban hành: 04/10/2021 04/10/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
20
Ban hành: 04/10/2021 04/10/2021
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 Ban Chỉ đạo Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
Chủ đề: Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác Ban chỉ đạo, điều hành, tổ công tác
Vui lòng đợi