luat viet nam
Covid-19 Văn bản Covid-19
banner covid
Cập nhật số liệu về Covid-19 hàng ngày
 
 Việt Nam
  • Số ca nhiễm:10.720.426
  • Tử vong: 43.079
  • Bình phục: 9.471.840
  • Đang điều trị: 1.205.507
 Thế giới
  • Số ca nhiễm:533.982.498
  • Tử vong: 6.317.256
  • Bình phục: 504.848.140
Trang chủ Covid-19 Văn bản Covid-19

tất cả văn bản covid-19

Lọc theoLọc theo:
Chỉ đạo phòng dịch
Cơ quan ban hành
Tỉnh/Thành phố
2.514 kết quả.
STT
Văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
Chủ đề
1
Ban hành: 15/08/2022 15/08/2022
Cơ quan ban hành: Cục Y tế dự phòng Cục Y tế dự phòng
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
3
Ban hành: 12/08/2022 12/08/2022
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
4
Ban hành: 09/08/2022 09/08/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
5
Ban hành: 03/08/2022 03/08/2022
Cơ quan ban hành: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
6
Ban hành: 01/08/2022 01/08/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
7
Ban hành: 01/08/2022 01/08/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
8
Ban hành: 28/07/2022 28/07/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
9
Ban hành: 28/07/2022 28/07/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
10
Ban hành: 21/07/2022 21/07/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
11
Ban hành: 21/07/2022 21/07/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
12
Ban hành: 15/07/2022 15/07/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
14
Ban hành: 14/07/2022 14/07/2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
16
Ban hành: 14/07/2022 14/07/2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Ủy ban nhân dân TP. HCM
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
17
Ban hành: 14/07/2022 14/07/2022
Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
18
Ban hành: 10/07/2022 10/07/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Bộ Y tế
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
20
Ban hành: 02/07/2022 02/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Văn phòng Chính phủ
Chủ đề: Chỉ đạo phòng dịch Chỉ đạo phòng dịch
Vui lòng đợi