Danh mục

Tra cứu Công văn về COVID-19

Có tất cả 2.441 văn bản: COVID-19
01

Công văn 917/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
02

Công văn 4632/BYT-KHTC của Bộ Y tế về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 15/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2022
03

Công văn 4322/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc đôn đốc thực hiện cập nhật "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2022
04

Thông báo 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Ban hành: 12/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
05

Công văn 7518/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ sở pháp lý ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (đợt 2) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
06

Công văn 4018/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
07

Công văn 927/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc xử lý thuốc điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tiếp nhận và phân bổ chưa sử dụng

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
08

Công điện 664/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
09

Công văn 3896/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 22/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2022
10

Công văn 3860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc phối hợp tăng cường truyền thông và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2022
11

Thông báo 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
12

Công văn 2533/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
13

Công văn 3675/BYT-DP của Bộ Y tế về việc đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo số vắc xin còn tồn

Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2022
14

Công văn 3652/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 10/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2022
15

Công văn 3631/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2022
16

Công văn 3632/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y

Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2022
17

Thông báo 903/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết khu vực miền Nam

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
18

Công văn 746/DP-TC của Cục Y tế dự phòng về việc cung cấp thông tin về giám sát phản ứng sau tiêm chủng

Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
19

Công văn 6770/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải

Ban hành: 05/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
20

Công văn 4114/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
Vui lòng đợi