Văn bản Luật COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.144 văn bản: COVID-19
01

Công văn 14519/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
02

Công văn 3590/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
03

Công văn 5403/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
04

Quyết định 3193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống để hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;COVID-19 Tải về
05

Công văn 5195/BYT-DP của Bộ Y tế về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
06

Công văn 5196/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
07

Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách;COVID-19 Tải về
08

Công văn 5199/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
09

Công văn 3763/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
10

Công văn 4082/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;COVID-19 Tải về
11

Thông báo 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
12

Công văn 3398/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
13

Công văn 920/LĐLĐ-TG của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
14

Công văn 4968/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
15

Công văn 4920/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
16

Quyết định 528/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 178 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm;COVID-19 Tải về
17

Công văn 4895/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ và thanh toán chi phí khám chữa bệnh COVID-19 đối với các cơ sở y tế công lập có thu dung, điều trị người bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
18

Quyết định 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
19

Công văn 4795/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
20

Công văn 1985/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng tháng năm 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về