Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.041 văn bản: COVID-19
01

Công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
02

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
03

Công văn 3229/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
04

Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥ 12 tuổi đã tiêm mũi 1

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
05

Công văn 684/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
06

Công văn 296/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
07

Công văn 3181/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
08

Công văn 3168/BYT-DP của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Đề xuất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
09

Công văn 3724/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
10

Công văn 2003/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
11

Công văn 1978/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
12

Hướng dẫn liên ngành 2564/HDLN-YT-GDĐT của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2022
13

Công điện 771/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
14

Thông báo 764/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, Thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
15

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
16

Công văn 2860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
17

Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
18

Công văn 1246/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
19

Công văn 2232/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
20

Công văn 1228/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin Pfizer & Moderna tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
Vui lòng đợi