Công văn

Có tất cả 63.258 công văn
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Hiến pháp
 • Bộ luật
 • Lệnh
 • Luật
 • Pháp lệnh
 • Nghị định
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Thông tư
 • Thông tư liên tịch
 • Chỉ thị
 • Công văn
 • Thông báo
 • Công điện
 • Hiệp định
 • Hiệp ước
 • Bản ghi nhớ
 • Báo cáo
 • Biên bản
 • Chỉ thị liên tịch
 • Chương trình
 • Công ước
 • Đề án
 • Điều lệ
 • Đính chính
 • Giải đáp
 • Hiến chương
 • Hướng dẫn
 • Hướng dẫn liên ngành
 • Kế hoạch
 • Kế hoạch liên tịch
 • Kết luận
 • Nghị định thư
 • Nghị quyết liên tịch
 • Phương án
 • Quy chế
 • Quy chế phối hợp
 • Quy định
 • Quy trình
 • Sắc lệnh
 • Sắc luật
 • Sao lục
 • Thoả thuận
 • Thoả ước
 • Thông báo liên tịch
 • Thông cáo
 • Thông tri
 • Thư trao đổi
 • Tờ trình
 • Tuyên bố chung
 • Văn bản hợp nhất
 • Ý định thư
Cơ quan ban hành arow
  01

  Thông báo 317/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập"

  02
  03

  Kế hoạch 162/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

  04

  Công văn 3940/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

  05

  Công văn 10070/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc triển khai Thông tư 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022

  06

  Công văn 5471/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thay thế Công văn 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016

  07

  Thông báo 1618/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp chuẩn bị tiếp nhận các trường theo Quyết định 1127/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

  08

  Công văn 3917/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

  09

  Công văn 5470/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ

  10

  Công văn 5938/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

  11

  Công điện 889/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

  12

  Công văn 9975/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 05/9/2022

  13

  Công điện 875/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

  14

  Thông báo 312/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

  15

  Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

  16

  Công điện 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền

  17

  Thông báo 309/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Hiệp hội doanh nghiệp, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  18

  Công văn 5403/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19

  19

  Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

  20

  Công văn 5396/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dại