Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 5.239 văn bản: Công nghiệp
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10520-3-5:2014 IEC 60264-3-5:1999 Bao gói của dây quấn - Phần 3-5: Ống quần dây phân phối có tang quấn hình côn - Yêu cầu kỹ thuật đối với vật chứa ống quấn dây làm từ vật liệu nhiệt dẻo

Ban hành: 30/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-35:2021/BNNPTNT Phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét

Ban hành: 26/07/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT/SĐ1:2021 Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 30/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05A:2020/BCT An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07A:2020/BCT Chất lượng amôniắc công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03A:2020/BCT Chất lượng natri hydroxit công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02A:2020/BCT Hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06A:2020/BCT Chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC)

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04A:2020/BCT Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 21/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT An toàn điện

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11525-3:2020 ISO 1431-3:2017 Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Độ bền rạn nứt ôzôn - Phần 3: Phương pháp so sánh và thay thế để xác định nồng độ ôzôn trong buồng thử nghiệm phòng thí nghiệm

Ban hành: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8494:2020 ISO 2930:2017 Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)

Ban hành: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5363:2020 ISO 4649:2017 Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ

Ban hành: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
Vui lòng đợi