Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.778 văn bản: Công nghiệp
01

Công văn 16/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

02

Quyết định 149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La

03

Công văn 413/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

04

Quyết định 132/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

05

Công văn 488/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

06

Công văn 394/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến về hình thức văn bản công bố lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu năm 2023

07

Công văn 11/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

08

Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

09

Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc uỷ quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

10

Công văn 237/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc đăng ký Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

11

Công văn 430/BKHĐT-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thủ tục quản lý, khai thác và sử dụng khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghiệp cao Đà Nẵng

12

Công văn 179/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

13

Quyết định 220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Châu, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa

14

Công văn 152/BCT-TCQLTT của Bộ Công Thương về việc báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định 36/2010/QĐ-TTG ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15

Công văn 237/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

16

Kế hoạch 15/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

17

Công văn 132/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Bắc

18

Công văn 133/BCT-KH của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Trung

19

Công văn 134/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư Trung tâm đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Nam

20

Quyết định 24/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thép JFE Shoji Việt Nam