Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.159 văn bản: Chính sách
01

Thông báo 319/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách Tải về
02

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 861/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Hướng dẫn 12/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05
06
07

Công văn 3917/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Kế hoạch 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao;Chính sách Tải về
09

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
10

Kế hoạch 2209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai t​ruyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Quyết định 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Quyết định 3616-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang cư trú và hưởng chế độ chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Đề án 18-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách cán bộ đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Công văn 3838/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Quyết định 3259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
17

Kế hoạch 2744/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức phòng trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Công văn 3854/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Quyết định 3501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề cương Đề án "Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về