Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.763 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Kế hoạch 3279/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (thi và xét thăng hạng) lên chuyên viên và tương đương tại tỉnh Bình Thuận năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02
03

Công văn 3256/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
04

Quyết định 3616-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định về một số chế độ chính sách đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang cư trú và hưởng chế độ chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Đề án 18-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách cán bộ đối với cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2022-2026

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
06

Nghị quyết 609/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biên chế của các Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

Lĩnh vực: Tòa án;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Đề án 08/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học công nghệ, văn hóa cơ sở và lưu trữ đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Nghị quyết 610/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
09

Công văn 3730/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký tham gia khoá bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài đối với cấp Tổng cục, cục, vụ và tương đương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Kế hoạch 3461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
11

Công văn 248/CV-BCSÐ của Ban Chấp hành Trung ương về việc triển khai Quy định 80-QĐ/TW

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
12

Quyết định 1957/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận danh sách thí sinh trúng thi tuyển Kỳ tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2021 (bổ sung)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Kế hoạch 61/KH-LĐLĐ của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 1758/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Công văn 4082/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;COVID-19 Tải về
17

Công văn 3024/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Giao thông;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Công văn 5032/BYT-TCCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
19

Công văn 3314-1/SGDĐT-CĐGD của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Kế hoạch 3993/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc triển khai thực hiện "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về