Danh mục

Tra cứu Công văn về Bảo hiểm

Có tất cả 1.169 văn bản: Bảo hiểm
01

Công văn 116/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ thận nhân tạo cho người bệnh lọc máu chu kỳ mắc COVID-19

Ban hành: 07/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
02

Thông báo 86/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
03

Công văn 11125/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định 5086/QĐ-BYT

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
04

Công văn 9662/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh lùi thời điểm thanh toán thuốc chống lao sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế tới 01/7/2022

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
05

Công văn 4381/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Quyết định 5086/QĐ-BYT

Ban hành: 30/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2022
06

Kế hoạch 4376/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
07

Công điện 4346/CĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát triển người tham gia và đôn đốc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 28/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
08

Thông báo 4447/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
09

Công văn 4265/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tham mưu đề xuất trình việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân thoát khỏi huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2021
10

Thông báo 339/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 11 tháng năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2021 và giai đoạn tiếp theo

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
11

Công văn 824/BHXH-GĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022

Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2021
12

Công văn 9000/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động là F0

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
13

Công văn 3818/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
14

Công văn 1492/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
15

Công văn 9780/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
16

Công văn 12023/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
17

Báo cáo 3619/BC-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2021
18

Công văn 11890/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
19

Kế hoạch 3532/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác thu và khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với cấp độ dịch bệnh và các hoạt động quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
20

Công văn 2191/CNTT-PM của Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thay đổi hình thức nhận thông báo, OTP khi giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
Vui lòng đợi