Danh mục

Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 824 văn bản: An ninh quốc gia
01

Quyết định 09/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2022
02

Nghị định 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
03

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2022 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Xác thực: 01/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
04

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
05

Quyết định 1808/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BQP

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
06

Công văn 1564/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
07

Công văn 1561/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
08

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
09

Quyết định 635/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
10

Thông tư 35/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 116/2015/TT-BQP ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
11

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
12

Kế hoạch 1165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 - 2025”

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
13

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022 - 2026

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
14

Thông tư 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
15

Thông tư 22/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ban hành: 02/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
16

Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
17

Công điện 201/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
18

Công điện 200/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
19

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
20

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
Vui lòng đợi