Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 870 văn bản: An ninh quốc gia
01

Chỉ thị 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện nhiệm vụ Biên phòng năm 2023

02

Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư

03

Kế hoạch 3959/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

04
05

Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

06

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

07
08

Quyết định 1285/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

09

Quyết định 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

10

Quyết định 2552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn thành viên Tổ theo dõi, phát tình huống diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022

11

Kế hoạch 2424/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Gia Lai

12
13

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2022

14

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023

15
16

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

17
18

Thông tư 63/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội

19

Quyết định 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại Thành phố Hồ Chí Minh

20

Kế hoạch 201/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động