Hà Nội cấp mã xác nhận cho shipper giao hàng khi giãn cách
Hà Nội cấp mã xác nhận cho shipper giao hàng khi giãn cách

Đây là nội dung đáng chú ý được Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ban hành tại Công văn số 2366 ngày 24/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị 17 của Thành phố trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Tối 25/7, Việt Nam có thêm 3.552 ca nhiễm Covid-19 trong nước
Tối 25/7, Việt Nam có thêm 3.552 ca nhiễm Covid-19 trong nước

Bộ Y tế cho biết có thêm 3.552 ca mắc Covid-19, trong đó TP.HCM có 2.227 ca. Tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là 7.531 ca. Hôm nay, có 1.755 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

01

Quyết định 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
02

Quyết định 1330/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
03

Quyết định 1328/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
04

Quyết định 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Thỏa thuận về việc công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
05

Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
06

Quyết định 3321/QĐ-BNN-PCTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
07

Quyết định 844/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
08

Quyết định 1450/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nâng công suất Nhà máy sản xuất dây cắt kim loại cao cấp Bedra” tại Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
09

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
10

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
01

Thông tư 03/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
02

Thông tư 02/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
03

Thông tư 03/2021/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
04

Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
05

Thông tư 05/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
Quang cao
Quang cao
trai nghiem mien phi tien ich van ban luat
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi