Thông báo 06/TB-BCĐ 2020 kết luận phòng chống dịch tại các Bệnh viện tại Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 06/TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố

___________

 

14h00 ngày 06/8/2020, tại trụ sở UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và 14 Bệnh viện công lập của Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Lãnh đạo các Bệnh viện: Thanh Nhàn, Đống Đa, Hà Đông, Đức Giang, Xanh Pôn, Bắc Thăng Long, Mê Linh, Phổi, Tim, Ung bướu, Y học cổ truyền Hà Nội, Y học cổ truyền Hà Đông, Thận, Phụ sản (Lãnh đạo không tham dự); Lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các Bệnh viện và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận chỉ đạo như sau:

1. Giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Tài chính lập dự toán bổ sung nguồn kinh phí để mua bổ sung test, kít xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế và quần áo phòng hộ cá nhân phục vụ công tác phòng chống dịch, báo cáo UBND Thành phố trước 14h00 ngày 07/8/2020 để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố.

2. Giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý chỉ đạo Sở Y tế chủ động phối hợp các cơ sở y tế ngoài công lập và Trung ương trên địa bàn có đủ năng lực xét nghiệm đã được Bộ Y tế công nhận, để ký hợp đồng với các đơn vị về quy trình tiếp nhận mẫu, trả kết quả, hình thức thanh toán.

3. Giao Sở Y tế:

- Chỉ đạo, điều động nhân viên tại các khoa xét nghiệm đã được đào tạo, đủ năng lực thực hiện xét nghiệm tại các đơn vị trong ngành điều động về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố hỗ trợ công tác xét nghiệm.

- Chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc kích hoạt, khởi động lại, thực hiện nghiêm túc quy trình khám, chữa bệnh của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Thành lập Tổ kiểm tra đi kiểm tra công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm.

- Phân bổ kinh phí cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung các vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng hộ bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tham mưu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã ra Quyết định cách ly tại nhà đối với những trường hợp đi từ vùng có dịch về Hà Nội chưa đủ 14 ngày.

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

- Chủ động mượn 07 máy xét nghiệm PCR để xét nghiệm những trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 15/7/2020 đến 28/7/2020.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch mua bổ sung test xét nghiệm, vật tư tiêu hao để phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19.

- Tăng cường nguồn nhân lực để phục vụ công tác xét nghiệm đảm bảo xong trước ngày 12/8/2020.

5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các thủ tục thanh toán đối với số test xét nghiệm đã sử dụng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

6. Giao UBND các quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định cách ly tại nhà đối với những trường hợp đi từ Đà Nẵng về Hà Nội chưa đủ 14 ngày.

Giao Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố tình hình, kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên./.

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch Thành phố;
- Các Sở: Y tế, Tài chính;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố;
- 14 Bệnh viện Thành phố (Sở Y tế thông báo);
- VPUB: CVP; PCVP Đ.H.Giang; Phòng: KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXAN.

TL. TRƯỞNG BAN 


CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đăng Định

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 06/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội tại các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 06/TB-BCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Đăng Định
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực