Tra cứu Công văn về Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.728 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 2924/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
02

Báo cáo nhanh 500/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 14/4/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
03

Báo cáo nhanh 499/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 13/4/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
04

Báo cáo nhanh 498/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 31/3/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
05

Báo cáo nhanh 484/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 08/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
06

Báo cáo nhanh 486/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
07

Công văn 2807/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
08

Báo cáo nhanh 487/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 11/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
09

Báo cáo nhanh 483/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 07/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
10

Kế hoạch 494/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiểm tra công tác tổ chức đón, cách ly chuyên gia, nhân viên Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam và việc quản lý sau khi hết thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
11

Báo cáo nhanh 485/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 09/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
12

Công văn 2830/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
13

Công văn 2760/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
14

Báo cáo nhanh 480/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 12/4/2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
15

Báo cáo nhanh 479/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
16

Báo cáo nhanh 478/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 03/4/2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
17

Công văn 2752/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
18

Công văn 2616/BYT-QLD của Cục quản lý Dược về việc đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
19

Công văn 2639/BYT-TTrB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
20

Báo cáo nhanh 452/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 01/4/2021

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
Vui lòng đợi