Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 488 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12344:2019 ISO/TS 18530:2014 Tin học y tế - Gán, làm nhãn phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định nhân viên y tế và bệnh nhân

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN An toàn đồ chơi trẻ em

Ban hành: 30/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-7:2019/BYT Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ban hành: 12/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2019/BYT Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học nơi làm việc

Ban hành: 10/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BYT Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc

Ban hành: 21/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7850:2018 ISO 22964:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện Cronobacter spp.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12365-1:2018 ISO 16140-1:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12596:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11953-13:2018 ISO 16900-13:2015 Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở, độ đàn hồi và khoảng thời gian thở

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Ban hành: 14/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2019
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN Thiết bị X-quang di động dùng trong thiết bị y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BKHCN Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình dùng trong y tế

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2018
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2017/BKHCN Máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2017
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11281-2:2016 ISO 20957-2:2005 Thiết bị luyện tập tại chỗ-Phần 2: Thiết bị tập sức mạnh yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11281-4:2016 ISO 20957-4:2016 Thiết bị luyện tập tại chỗ-Phần 4: Ghế dài tập sức mạnh yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử

Ban hành: 30/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2016/BYT Chiếu sáng-Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BYT Vi khí hậu-Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2016/BYT Điện từ trường tần số cao-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2016/BYT Bức xạ ion hóa-Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
Vui lòng đợi