Văn bản UBND lĩnh vực Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 1.015 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 572/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
02

Công văn 571/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 27/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2021
03

Công văn 557/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
04

Công văn 609/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
05

Thông báo 73/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
06

​Quyết định 147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
07

Công văn 606/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện xét nghiệm cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
08

Quyết định 615/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
09

Quyết định 614/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
10

Công văn 549/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
11

Quyết định 603/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
12

Công văn 586/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc thực hiện khai báo y tế, truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Quyết định 602/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
14

Công văn 532/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc tổ chức hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
15

Quyết định 601/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn Thành phố Hải Dương

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Thông báo 12/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 93)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
17

Công văn 539/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn tạm thời công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện Kế hoạch 570/KH-BCĐ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
18

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
19

Quyết định 597/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn huyện Nam Sách

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
20

Quyết định 599/QĐ-UBND của Ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc tạm thời thành lập Cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
Vui lòng đợi