Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.623 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 1896/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
02

Công văn 2924/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về quản lý đối với các trường hợp thân nhân chuyên gia xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
03

Báo cáo nhanh 500/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 14/4/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
04

Báo cáo nhanh 499/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 13/4/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
05

Báo cáo nhanh 498/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 31/3/2021

Ban hành: 15/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
06

Báo cáo nhanh 484/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 08/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
07

Báo cáo nhanh 486/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
08

Công văn 1149/SYT-NVYD của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện giám sát y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
09

Công văn 2807/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
10

Báo cáo nhanh 487/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 11/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
11

Báo cáo nhanh 483/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 07/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
12

Kế hoạch 494/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc kiểm tra công tác tổ chức đón, cách ly chuyên gia, nhân viên Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam và việc quản lý sau khi hết thời gian cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
13

Báo cáo nhanh 485/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 09/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
14

Công văn 2830/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2021
15

Công văn 2760/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
16

Quyết định 1854/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục 800 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2021
17

Báo cáo nhanh 480/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 12/4/2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
18

Báo cáo nhanh 479/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
19

Báo cáo nhanh 478/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 03/4/2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
20

Công văn 2752/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
Vui lòng đợi