Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.432 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 3312/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm tra chất lượng mặt hàng ra đa nhập khẩu sử dụng cho tàu biển

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
02

Công văn 3229/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu D điện tử

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
03

Công văn 3120/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về địa điểm đăng ký tờ khai

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
04

Công văn 3063/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận trên giấy phép CITES

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
05

Công văn 3062/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
06

Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
07

Công văn 2973/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
08

Công văn 2943/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

Ban hành: 06/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
09

Công văn 1536/BNG-UBBG của Bộ Ngoại giao về phía Lào thông báo tiếp tục đóng cửa các loại cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
10

Công văn 915/TCQLTT-CNV của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
11

Công văn 2909/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
12

Công văn 2916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp tiền thuế

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
13

Công văn 2869/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
14

Công văn 2891/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
15

Công văn 2848/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
16

Thông báo 172/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về giải pháp điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
17

Công văn 2787/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả phân tích, giám định

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
18

Công văn 2755/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm xuất tái nhập hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
19

Công văn 2756/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nông sản làm thực phẩm qua các cửa khẩu

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
20

Công văn 2757/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tiếp nhận máy lọc nước

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
Vui lòng đợi