Tra cứu Công văn về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 7.801 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 1658/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến bổ sung quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2020
02

Công văn 6487/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
03

Công văn số 7345/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
04

Công văn số 7339/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Hexamethylene diamine carbamate

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
05

Công văn 16982/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
06

Công văn 7236/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc đối với Thông báo kết quả phân loại 5371, 5372/TB-TCHQ ngày 14/8/2020

Ban hành: 12/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
07

Công văn 7216/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
08

Công văn 7203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc rà soát dữ liệu

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
09

Công văn 9390/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo Tiền phong nêu về tỷ lệ linh kiện nhập khẩu trong ô tô sản xuất, lắp ráp

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
10

Công văn 9399/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo điện tử Nhịp sống doanh nghiệp (BizLIVE) nêu

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
11

Công văn 9378/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2020
12

Công văn 7128/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc liên quan mặt hàng Bột hồng sâm

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
13

Công văn 7131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
14

Công văn 7113/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký tờ khai hải quan một lần, xuất nhập khẩu nhiều lần

Ban hành: 05/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
15

Công văn 7092/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng Apivit

Ban hành: 04/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
16

Công văn 7065/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung, hoàn thuế mặt hàng xuất khẩu

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
17

Thông báo 76/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
18

Công văn 6945/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
19

Công văn 6932/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra xuất xứ đối với sản phẩm thịt và gia cầm nhập khẩu

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
20

Công văn 6915/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại viên thủy tinh dùng cho đèn chùm

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
Vui lòng đợi