Văn bản Luật Xuất nhập cảnh

Có tất cả 114 văn bản: Xuất nhập cảnh
01

Quyết định 15/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 28/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
02

Nghị định 17/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
03

Quyết định 2653/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2018
04

Quyết định 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông

Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
05

Thông tư 09/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền

Ban hành: 03/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2016
06

Nghị định 64/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
07

Quyết định 3816/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình tạm thời thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2014
08

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội, số 47/2014/QH13

Ban hành: 16/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
09

Thông tư 07/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi bổ sung một số điểm của Thông tư 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Ban hành: 30/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2013
10

Thông tư 190/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2012
11

Thông tư 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2011
12

Thông tư 188/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan

Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
13

Quyết định 1118/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
14

Thông tư 113/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2009
15

Quyết định 138/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
16

Quyết đinh 107/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2008
17

Quyết định 679/2007/QĐ-BCA của Bộ Công an về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý "Giấy phép xuất nhập cảnh"

Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2007
18

Quyết định 1928/2004/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế Quản lý các đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
19

Nghị định 17/CP của Chính phủ về việc ban hành Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Ban hành: 06/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
20

Quyết định 175/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang theo tiền mặt ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
Vui lòng đợi