Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 1.548 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
1501

Quyết định 2779/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Dao tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2016

Ban hành: 09/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
1502

Quyết định 2728/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016

Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
1503

Quyết định 2726/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2016”

Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
1504

Quyết định 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030"

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2016
1505

Quyết định 2514/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
1506

Quyết định 2513/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thiện phần mềm tác nghiệp công tác đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
1507

Quyết định 2484/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung thuộc dự án các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội

Ban hành: 12/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
1508

Quyết định 1351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 11/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2016
1509

Quyết định 2442/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban chỉ đạo "Liên hoan Nghệ thuật 05 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan - 2016"

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
1510

Quyết định 2405/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
1511

Quyết định 2366/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật Đề mục số 5 "Phòng, chống bạo lực gia đình" Chủ đề số 8 "Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới"

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
1512

Quyết định 2222/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2016
1513

Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch "Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích"

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
1514

Quyết định 829/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
1515

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc

Ban hành: 14/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
1516

Quyết định 4675/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thể thao và hộ kinh doanh hoạt động thể thao

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
1517

Thông tư 127/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí thăm quan di tích lịch sử văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi

Ban hành: 09/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
1518

Thông tư 03/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hoá - nghệ thuật, trình độ đại học

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
1519

Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hoá -Thông tin

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
1520

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 28/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi