VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

Có tất cả 13.699 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 4456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính văn bản

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
02

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
03

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
04

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
05

Quyết định 63/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
06

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
07

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
08

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
09

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
10

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
11

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
12

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 04/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
13

Quyết định 61/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 04/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
14

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 04/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
15

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 04/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
16

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2019
17

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
18

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
19

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 01/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
20

Kế hoạch 219/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của Thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 30/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
Vui lòng đợi