01

Thông tư 10/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 08/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

02

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 09/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

03

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

04

Thông tư 25/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

05

Quyết định 1437/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được bổ sung lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 05/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

06

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 14/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

07

Thông tư 42/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Ban hành: 12/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

08

Thông tư 43/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ban hành: 12/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

09

Thông tư 41/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

10

Nghị định 61/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

11

Thông tư 03/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

12

Thông tư 12/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

13

Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm

Ban hành: 17/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

14

Thông tư 17/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 17/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

15

Thông tư 40/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

16

Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 05/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

17

Nghị quyết 721/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Lộc Hòa và phường Mỹ Xá thuộc Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

18

Nghị quyết 720/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2019

19

Thông tư 32/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

20

Thông tư 2682/2019/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019