Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 2.546 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
2461

Thông tư 28/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2019
2462

Quyết định 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
2463

Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2019
2464

Quyết định 201/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
2465

Quyết định 1899/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
2466

Quyết định 600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
2467

Quyết định 840/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ Tài chính

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
2468

Quyết định 1325A/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2019
2469

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
2470

Quyết định 596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
2471

Quyết định 833/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm bổ sung công chức làm người giám định tư pháp theo vụ việc

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
2472

Quyết định 592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Đông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
2473

Quyết định 599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
2474

Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
2475

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Ban hành: 20/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
2476

Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về việc thí điểm tự chủ của 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 19/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
2477

Nghị định 43/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
2478

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2019
2479

Quyết định 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
2480

Quyết định 575/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
Vui lòng đợi