Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 55.194 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quyết định 1423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
02

Quyết định 1422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 18/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
03

Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
04

Quyết định 1416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
05

Quyết định 1403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
06

Quyết định 1407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
07

Quyết định 1405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
08

Quyết định 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
09

Quyết định 1401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
10

Quyết định 1411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
11

Quyết định 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
12

Quyết định 1414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
13

Quyết định 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
14

Quyết định 1410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoàn thành nhiệm kỳ xây dựng nông thôn năm 2018

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
15

Quyết định 1418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
16

Quyết định 1417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
17

Quyết định 1406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
18

Quyết định 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 17/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
19

Quyết định 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
20

Quyết định 1398/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng

Ban hành: 16/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
Vui lòng đợi