Văn bản Luật Việt Nam - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 138.734 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Báo cáo nhanh 484/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 08/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
02

Báo cáo nhanh 486/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 10/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
03

Công văn 2154/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
04

Báo cáo nhanh 487/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 11/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
05

Báo cáo nhanh 483/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 07/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
06

Báo cáo nhanh 485/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 09/4/2021

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
07

Công văn 1549/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
08

Kế hoạch 1178/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
09

Công văn 1430/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, khảo sát Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
10

Công văn 2760/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng Bộ đội Biên phòng

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
11

Quyết định 1558/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
12

Công văn 2136/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
13

Công văn 2752/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện quy trình xử lý đồ vải y tế

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
14

Báo cáo nhanh 480/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 12/4/2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
15

Báo cáo nhanh 479/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
16

Báo cáo nhanh 478/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 03/4/2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
17

Công văn 2055/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
18

Quyết định 499/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
19

Công văn 921/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
20

Công văn 1013/TNN-CSPC của Cục Quản lý tài nguyên nước về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
Vui lòng đợi