VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.395 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Xác thực: 23/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
02

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Xác thực: 20/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
03

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
04

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
05

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất quy định về quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 18/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
06

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
07

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
08

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BYT năm 2020 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế

Xác thực: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
09

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

Xác thực: 11/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
11

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Xác thực: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
12

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Xác thực: 06/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Xác thực: 05/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quản lý vật liệu xây dựng

Xác thực: 05/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
16

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BXD năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
18

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 04/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
19

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 27/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 25/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
Vui lòng đợi