Infographic: Các biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020

Infographic: Các biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020 27/03/2020

Tại Chỉ thị 15/CT-TTg Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết 15/4/2020 như dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không cần thiết...

Chủ Nhật, 29/03/2020 | 13:57 GMT+7