Mẫu tờ khai

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

Mẫu Tờ khai đăng ký khai sinh áp dụng hiện nay 01/10/2020

Cha mẹ hoặc người thân muốn khai sinh cho trẻ cần có tờ khai đăng kí khai sinh mới nhất. Thủ tục đăng ký được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn nơi người mẹ có hộ khẩu thường trú hoặc nơi trẻ sinh ra.

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn được dùng hiện nay 22/09/2020

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn được dùng hiện nay ban hành kèm Thông tư 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp, áp dụng từ ngày 16/7 khi Thông tư này có hiệu lực.

Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ được dùng hiện nay 01/09/2020

Mẫu Tờ khai đăng ký giám hộ mới nhất hiện nay là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp, cần dùng khi có nhu cầu giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự...

Mẫu Tờ khai ghi chú ly hôn chuẩn và mới nhất hiện nay 24/08/2020

Tờ khai ghi chú ly hôn mới nhất hiện nay được dùng theo mẫu ban hành kèm Thông tư 04/2020, mẫu này cũng thay thế cho tờ khai trước đây tại Thông tư 15/2015 của Bộ Tư pháp. 

Mẫu Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hiện hành 14/08/2020

Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường dùng trong việc đăng ký kết hôn hoặc mục đích khác. So với mẫu cũ, Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Thông tư 04 của Bộ Tư pháp đã có sự thay đổi.

Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Thông tư 04 07/08/2020

Khi có nhu cầu được cấp bản sao trích lục hộ tịch người dân cần dùng đến tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mẫu tờ khai LuatVietnam đăng tải dưới đây là mẫu chuẩn và mới nhất được ban hành kèm Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

Mẫu Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng 03/08/2020

Mẫu tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, được dùng khi xe máy chuyên dùng được mua bán, được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai sinh mới nhất theo Thông tư 04 28/07/2020

Giấy khai sinh là một trong những loại giấy tờ quan trọng. Tuy nhiên, có thể vì lý do nào đó, giấy khai sinh bị thất lạc hoặc mất. Lúc này, người có nhu cầu làm lại loại giấy này cần dùng đến tờ khai đăng ký lại khai sinh.

Mẫu Tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất áp dụng từ 16/7/2020 21/07/2020

Mẫu tờ khai đăng ký lại kết hôn mới nhất được ban hành kèm Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp, áp dụng cho trường hợp đánh mất đăng ký kết hôn, có nhu cầu đăng ký lại.

Mẫu Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 14/07/2020

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thứ Năm, 22/10/2020 | 13:44 GMT+7