Bồi thường thiệt hại

rss
Bài viết mới nhất
Lọc bài viết theo:

Trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông 01/02/2018

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông, ngoài bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, bên có lỗi còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông, nguyên tắc bồi thường… tuân theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

Trâu, bò thả rông gây tai nạn giao thông: Ai chịu trách nhiệm? 15/01/2018

Người có trâu, bò thả rông gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Luật Dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ Ba, 25/02/2020 | 04:03 GMT+7