Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 16/09/2020

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, được ban hành kèm theo Nghị định 109/2020 của Chính phủ và áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Mẫu Hợp đồng vay vốn đầy đủ thông tin hiện nay

Mẫu Hợp đồng vay vốn đầy đủ thông tin hiện nay 25/09/2020

Khi có nhu cầu vay vốn (có thể là tiền mặt hoặc tài sản khác) thì bên vay và bên cho vay cần dùng đến hợp đồng vay vốn để ký kết, thỏa thuận những điều kiện, quy định cụ thể giữa hai bên.

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn được dùng hiện nay

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn được dùng hiện nay 22/09/2020

Mẫu Tờ khai ghi chú kết hôn được dùng hiện nay ban hành kèm Thông tư 04 năm 2020 của Bộ Tư pháp, áp dụng từ ngày 16/7 khi Thông tư này có hiệu lực.

Chủ Nhật, 27/09/2020 | 11:28 GMT+7