Năm 2019, những loại tài sản bắt buộc phải đăng ký

Tài sản là một phần không thể thiếu đối với mỗi chúng ta. Để được công nhận là chủ sở hữu của tài sản, chúng ta phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy những tài sản nào bắt buộc phải đăng ký?  

Tài sản là bất động sản

Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Ngoài ra, tài sản bao gồm bất động sản và động sản.

Đối với tài sản là bất động sản thì Điều 106 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, những tài sản phải đăng ký gồm quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản.

Như vậy, đối với các tài sản là bất động sản, bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật. Những tài sản đó bao gồm:

- Đất đai

- Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai

- Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng

- Tài sản khác theo quy định của pháp luật

Những loại tài sản phải đăng ký (Ảnh minh họa)


Tài sản là động sản

Ngoài ra, theo quy định trên, những tài sản là động sản thì không phải đăng ký. Nhưng có một số động sản đặc biệt được quy định riêng và bắt buộc phải đăng ký theo quy định của pháp luật. Cụ thể bao gồm:

- Đăng ký tàu biển theo quy định tại Nghị định 161/2013/NĐ-CP

- Đăng ký phương tiện nội thủy địa theo quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 sửa đổi bổ sung năm 2014

- Đăng ký tàu cá theo quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT

- Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe

- Đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo quy định tại Nghị định số 68/2015/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

- Đăng ký phương tiện giao thông đường sắt theo quy định tại Thông tư 21/2018TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

- Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định tại Luật Di sản văn hóa 2001 sửa đổi năm 2009

- Đăng ký tài sản là vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Lưu ý: việc đăng ký tài sản phải được công khai.

Nguyễn Hương

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm