Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.157 kết quả.
133361

Quyết định 816/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Advanced Compliance Solutions, Inc. - US0156

Ban hành: 19/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2016

133362

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn huyện Đức Trọng

Ban hành: 17/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

133363

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

133364

Quyết định 1613/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III)

Ban hành: 16/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133365

Quyết định 1612/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Ban hành: 16/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133366

Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I)

Ban hành: 16/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133367

Quyết định 1386/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 16/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

133368

Quyết định 1366/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 11/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133369

Quyết định 1368/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 11/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133370

Quyết định 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng, huyện Gia Lâm

Ban hành: 11/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133371

Quyết định 1477/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh trung học phổ thông)

Ban hành: 10/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

133372

Quyết định 1479/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học)

Ban hành: 10/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

133373

Quyết định 762/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Ban hành: 09/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

133374

Thông tư 55/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 29/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

133375

Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 23/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

133376

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/01/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

133377

Thông tư 135/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 27/09/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

133378

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 20/08/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

133379

Thông tư 86/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Ban hành: 30/12/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

133380

Công văn 1983/TCT/TVQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Ban hành: 22/06/2005

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2006

Vui lòng đợi