Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.317 kết quả.
133341

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5893:1995 ISO 1129:1980 (E) Ống thép cho nồi hơi, thiết bị tăng nhiệt và trao đổi nhiệt-Kích thước, dung sai và khối lượng-Quy ước trên đơn vị chiều dài

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133342

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5905:1995 Neo tàu-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133343

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5899:1999/SĐ1:2000 Giấy viết

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133344

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5899:1995 Giấy viết

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133345

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5921:1995 ISO 3220:1975 Đồng và hợp kim đồng-Xác định hàm lượng asen-Phương pháp trắc quang

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133346

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5869:2010 ISO 3999:2004 An toàn bức xạ-Thiết bị chụp ảnh bằng tia gamma trong công nghiệp-Yêu cầu kỹ thuật về tính năng, thiết kế và thử nghiệm

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133347

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5859:1994 Đá quý-Phương pháp đo độ cứng

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133348

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5857:1994 Đá quý-Phương pháp đo chiết suất

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133349

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5856:1994 Đá quý-Phương pháp đo tỷ trọng

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133350

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5874:1995 ISO 2437:1972 Kiến nghị thực hành về kiểm tra bằng cách chụp bằng tia X các mối hàn giáp mép nóng chảy cho nhôm và các hợp kim nhôm, magie và các hợp kim magie có chiều dầy từ 5 đến 50mm

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133351

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5870:1995 ISO 9935:1992 Thử không phá hủy-Thiết bị dò huyết tật thẩm thấu-Yêu cầu kỹ thuật chung

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133352

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5817:1994 Nước gội đầu

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133353

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5877:1995 ISO 2361:1982 Lớp mạ điện niken trên chất nền từ và không từ-Đo chiều dày lớp mạ-Phương pháp từ

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133354

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5876:1995 ISO 2128:1982 Anốt hóa nhôm và các hợp kim nhôm-Xác định chiều dày của lớp oxit nhôm anốt hóa-Đo không phá hủy bằng kính hiển vi tách chùm

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133355

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5823:1994 Vật liệu dệt-Phương pháp xác định độ bền màu đối với ánh sáng nhân tạo, dùng đèn thủy ngân cao áp

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133356

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5782:2009 Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133357

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5766:1993 Dao y tế-Yêu cầu kỹ thuật chung và phương pháp thử

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133358

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5833:1994 Thùng thép chứa chất lỏng

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133359

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5852:1994 Xe lăn-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133360

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5790:1994 Vật liệu dệt-Sợi bông-Phương pháp xác định cấp ngoại quan

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

Vui lòng đợi