Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.317 kết quả.
133341

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-16:2017 Thép hình cán nóng-Phần 16: Thép chữ H

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

133342

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:2004 ISO 1656:1996 Cao su thiên nhiên và latex cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng nitơ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133343

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 2027:1977 Lò xo xoắn trụ nén loại II, cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn-Thông số cơ bản

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2017

133344

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6094:1995 Cao su thiên nhiên-Xác định các thông số lưu hóa bằng máy đo tốc độ lưu hóa đĩa giao động

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133345

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:1995 Cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng nitơ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133346

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11768:2017 Giống cây lâm nghiệp-Giống cây thảo quả

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

133347

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11818:2017 An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC)-Thay đổi giao thức

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

133348

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11839:2017 Hệ bảo vệ bề mặt bê tông-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

133349

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

133350

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11793:2017 Đường sắt đô thị khổ đường 1000mm-Yêu cầu thiết kế tuyến

Lĩnh vực: Xây dựng; Giao thông Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

133351

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5887-4:2008 ISO 4545-4:2005 Vật liệu kim loại-Thử độ cứng Knoop-Phần 4: Bảng các giá trị độ cứng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133352

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5886:2006 ISO 783:1999 Vật liệu kim loại-Thử kéo ở nhiệt độ cao

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133353

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5914:1995 ISO 5194:1981 Nhôm và hợp kim nhôm-Xác định hàm lượng kẽm-Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133354

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5912:1995 ISO 886-1973 Nhôm và hợp kim nhôm-Xác định hàm lượng mangan-Phương pháp trắc quang (hàm lượng mangan từ 0.005 đến 1.5%)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133355

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5911:1995 ISO 795-1976 Nhôm và hợp kim nhôm-Xác định hàm lượng đồng-Phương pháp trắc quang Oxalyldihydrazit

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133356

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5918:1995 ISO 2543:1973 Đồng và hợp kim đồng-Xác định hàm lượng mangan-Phương pháp quang phổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133357

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5917:1995 ISO 1812:1976 Hợp kim đồng-Xác định hàm lượng sắt-Phương pháp quang phổ 1,10-Phenanthroline

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133358

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5920:1995 ISO 3112:1975 Đồng và hợp kim đồng-Xác định hàm lượng chì-Phương pháp chuẩn độ chiết

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

133359

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5893:1995 ISO 1129:1980 (E) Ống thép cho nồi hơi, thiết bị tăng nhiệt và trao đổi nhiệt-Kích thước, dung sai và khối lượng-Quy ước trên đơn vị chiều dài

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

133360

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5905:1995 Neo tàu-Yêu cầu kỹ thuật chung

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

Vui lòng đợi