Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.471 kết quả.
133341

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 24:2016/BYT Tiếng ồn-Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

133342

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BYT Bức xạ tử ngoại-Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

133343

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 25:2016/BYT Điện từ trường tần số công nghiệp-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

133344

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2016/BYT Bức xạ tia X-Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc

Ban hành: 30/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

133345

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 64:2015/BGTVT Kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

Ban hành: 09/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

133346

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT Phân cấp và đóng sàn nâng tàu

Ban hành: 09/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

133347

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11642-1:2016 ISO 10161-1:2014 Thông tin và tư liệu-Liên kết hệ thống mở-Đặc tả giao thức ứng dụng mượn liên thư viện-Phần 1: Đặc tả giao thức

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133348

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11737-1:2016 ISO 8253-1:2010 Âm học-Phương pháp đo thính lực-Phần 1: Phép đo thính lực bằng âm đơn truyền qua xương và không khí

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133349

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-1:2016 ISO 20282-1:2006 Tính dễ vận hành của các sản phẩm hàng ngày-Phần 1: Yêu cầu thiết kế đối với tình huống sử dụng và đặc tính người sử dụng

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133350

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11737-3:2016 ISO 8253-3:2012 Âm học-Phương pháp đo thính lực-Phần 3: Phép đo thính lực bằng giọng nói

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133351

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11642-2:2016 ISO 10161-2:2014 Thông tin và tư liệu-Liên kết hệ thống mở-Đặc tả giao thức ứng dụng mượn liên thư viện-Phần 2: Hình thức trình bày tuân thủ trong triển khai giao thức

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133352

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11646:2016 ISO 7275:1985 Thông tin và tư liệu-Trình bày thông tin nhan đề của tùng thư

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133353

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11773:2016 Bản phim nhựa lưu trữ-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133354

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11771:2016 ISO 378:1980 Thiết bị thể dục-Xà kép

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133355

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11619-2:2016 ISO 16065-2:2014 Bột giấy-Xác định chiều dài xơ sợi bằng phương pháp phân tích quang học tự động-Phần 2: Phương pháp ánh sáng không phân cực

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133356

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11617:2016 ISO 11476:2016 Giấy và cáctông-Xác định độ trắng CIE C/2° (điều kiện chiếu sáng trong nhà)

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133357

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11640:2016 ISO 6627:2011 Động cơ đốt trong-Vòng găng-Vòng găng dầu tổ hợp

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

133358

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6091:2016 ISO 1656:2014 Cao su thiên nhiên thô và latex cao su thiên nhiên-Xác định hàm lượng nitơ

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

133359

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10041-18:2016 ISO 9073-18:2016 Vật liệu dệt-Phương pháp thử cho vải không dệt-Phần 18: Xác định độ bền và độ giãn dài khi đứt của vật liệu không dệt bằng phép thử kéo kiểu grab

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

133360

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11532:2016 ISO 10572:2009 Dây xơ polyolefin hỗn hợp

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

Vui lòng đợi