Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

133.843 kết quả.
133341

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133342

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 08/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133343

Quyết định 1615/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên từ Hội Công chứng Thành phố Hà Nội thành Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội và phê duyệt Điều lệ Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

133344

Quyết định 1616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học Hà Nội

Ban hành: 08/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

133345

Nghị quyết 128/2016/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành: 07/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2016

133346

Quyết định 903/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 07/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

133347

Quyết định 1304/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu Pò Peo (tỉnh Cao Bằng), Bản Vược (tỉnh Lào Cai), Ka Long (tỉnh Quảng Ninh) và điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn)

Ban hành: 05/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133348

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định mức trợ cấp, đền bù cho người bị thương, thiệt hại về tính mạng, bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 04/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133349

Quyết định 856/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 01/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

133350

Quyết định 857/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 01/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

133351

Quyết định 1122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/03/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133352

Quyết định 107/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 18 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93

Ban hành: 23/03/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133353

Quyết định 105/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 93

Ban hành: 23/03/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133354

Quyết định 97/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 605 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 153

Ban hành: 23/03/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

133355

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ

Ban hành: 21/03/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

133356

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 09/03/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

133357

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 24/02/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

133358

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

Ban hành: 21/07/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

133359

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12362:2018 ISO 16893:2016 Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

133360

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7858:2018 ISO 3574:2012 Thép cacbon tấm mỏng cán nguội chất lượng thương mại và chất lượng dập vuốt

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

Vui lòng đợi