Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

135.157 kết quả.
133321

Thông tư 214/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban hành: 07/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

133322

Thông tư 202/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 07/11/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

133323

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1856:76 Vật liệu dệt-Hệ tex

Ban hành: 07/12/1976

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133324

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3638:81 Quặng thiếc-Phương pháp xác định hàm lượng thiếc

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

133325

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3637:81 Quặng thiếc-Phương pháp xác định độ ẩm

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

133326

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3595:1981 Máy phay gỗ-Độ cứng và độ chính xác

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

133327

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3646:81 Quặng thiếc-Phương pháp xác định tổng hàm lượng sắt

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

133328

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 3641:81 Quặng thiếc-Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxit

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

133329

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3597:1981 Máy bào gỗ bốn mặt-Thông số và kích thước cơ bản

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

133330

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1989:1977 Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp ngoài-Tính toán hình học

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133331

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1865-2:2010 ISO 2470-2:2008 Giấy, cáctông và bột giấy-Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh-Phần 2: Điều kiện ánh sáng ban ngày ngoài trời (Độ trắng D65)

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133332

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1865-1:2010 ISO 2470-1:2009 Giấy, cáctông và bột giấy-Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh-Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà (Độ trắng ISO)

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133333

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1866:2007 ISO 5626:1993 Giấy-Phương pháp xác định độ bền gấp

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133334

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1846:76 Dây thép-Phân loại

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133335

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1821:2009 Thép và gang-Xác định hàm lượng cacbon tổng-Phương pháp phân tích hóa học

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

133336

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1862-2:2010 ISO 1924-2:2008 Giấy và cáctông-Xác định tính chất bèn kéo-Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi(20 mm/min)

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133337

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1819:2009 Thép và gang-Xác định hàm lượng mangan-Phương pháp phân tích hóa học

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

133338

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1817:2009 Thép và gang-Xác định hàm lượng molypden-Phương pháp phân tích hóa học

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

133339

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1999:77 Máy mài dọc-Kích thước cơ bản

Ban hành:

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

133340

Tiêu chuẩn Nhà nước TCVN 1997:77 Máy mài tròn-Kích thước cơ bản

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

Vui lòng đợi