Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

133.737 kết quả.
41

Quyết định 365/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

42

Nghị định 18/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

43

Quyết định 435/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

44

Kế hoạch 28/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 về Cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

45

Quyết định 67/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

46

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

47

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

48

Kế hoạch 370/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

49

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

50

Quyết định 206/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động thanh toán, lĩnh vực hoạt động khác thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

51

Quyết định 26/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 10/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

52

Công văn 566/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở giáo dục, trường học

Ban hành: 08/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

53

Công văn 937/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

54

Công văn 396/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

55

Quyết định 155/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

56

Quyết định 80/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc thành lập các tiểu ban chống dịch

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

57

Kế hoạch 25/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

58

Công văn 872/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

59

Công văn 413/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

60

Quyết định 345/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)"

Ban hành: 07/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

Vui lòng đợi