Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

133.737 kết quả.
21

Quyết định 411/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Ban hành: 13/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

22

Công văn 406/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

Ban hành: 13/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

23

Công văn 643/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Ban hành: 13/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

24

Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

25

Công văn 1049/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế ở Việt Nam

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

26

Công văn 1377/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc sản xuất thuốc phục vụ phòng, điều trị dịch COVID-19

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

27

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

28

Quyết định 380/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam - Đợt 03

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

29

Quyết định 248/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản pháp luật

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

30

Công văn 138/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc báo cáo các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

31

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

32

Công điện 224/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhâp khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

33

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

34

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

35

Thông báo 46/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

Ban hành: 12/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

36

Quyết định 364/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

37

Quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

38

Kế hoạch 29/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

39

Công văn 447/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê, cập nhật tình hình nCoV liên quan đến lao động nước ngoài

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

40

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1527/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 về việc phân công công tác Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

Vui lòng đợi