Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

148.116 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Quyết định 126/QĐ-TTg triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi

  Ban hành: 26/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  02

  Công văn 466/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu

  Ban hành: 26/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  03

  Công văn 302/UBND-KGVX Kon Tum tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội

  Ban hành: 26/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  04

  Công văn 633/VPCP-NN Bộ Tiêu chí xác định các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

  Ban hành: 26/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  05

  Thông báo 19/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về Người cao tuổi Việt Nam

  Ban hành: 26/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  06

  Quyết định 534/QĐ-BYT thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/01/2021
  07

  Công văn 597/VPCP-QHĐP 2021 về cơ chế, chính sách đặc thù với Thừa Thiên Huế

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/01/2021
  08

  Thông tư 02/2021/TT-BYT tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  09

  Quyết định 32/QĐ-VPCP kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử của VPCP 2021

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  10

  Thông tư 01/2021/TT-BYT chính sách khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác dân số

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/01/2021
  11

  Công văn 594/VPCP-V.I xử lý thông tin về vận chuyển trái phép lợn qua biên giới

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  12

  Quyết định 118/QĐ-TTg Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  13

  Quyết định 119/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/01/2021
  14

  Quyết định 120/QĐ-TTg Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  15

  Thông báo 18/TB-VPCP kết luận của Thủ Tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  16

  Kế hoạch 192/KH-SVHTT&DL Sơn La theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

  Ban hành: 25/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  17

  Quyết định 115/QĐ-TTg 2021 phê duyệt Quy hoạch Di tích quốc gia Óc Eo

  Ban hành: 23/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/01/2021
  18

  Công văn 580/VPCP-ĐMDN gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg

  Ban hành: 23/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/01/2021
  19

  Công văn 293/UBND-NN Bắc Giang tổ chức “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu 2021

  Ban hành: 23/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  20

  Công văn 133/BKHCN-TĐC truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai

  Ban hành: 23/01/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/01/2021
  Vui lòng đợi