Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

131.071 kết quả.
01

Quyết định 1423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

02

Quyết định 1422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

03

Quyết định 1416/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

04

Quyết định 1403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

05

Quyết định 1402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

06

Quyết định 1407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

07

Quyết định 1405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

08

Quyết định 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

09

Quyết định 1401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

10

Quyết định 1411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

11

Quyết định 1413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

12

Quyết định 1414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

13

Quyết định 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

14

Quyết định 1410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoàn thành nhiệm kỳ xây dựng nông thôn năm 2018

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

15

Quyết định 1418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

16

Công văn 9440/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

17

Quyết định 1417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

18

Quyết định 1406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

19

Quyết định 1409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 17/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

20

Công văn 9410/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2019

Vui lòng đợi