Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

129.955 kết quả.
01

Công văn 7489/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh năm học 2018 - 2019 và kế hoạch hỗ trợ gạo năm học 2019 - 2020

Ban hành: 22/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

02

Công điện 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

03

Thông báo 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Ban hành: 21/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

04

Công văn 4043/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

05

Kế hoạch 871/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

06

Công văn 7421/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính trị

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

07

Thông tư 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 20/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

08

Quyết định 1042/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

Ban hành: 19/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

09

Công văn 14028/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược

Ban hành: 19/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

10

Quyết định 1526/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030

Ban hành: 19/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

11

Quyết định 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Ban hành: 19/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

12

Công văn 6012/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

13

Công văn 4763/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

14

Thông tư 07/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

15

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phụ vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

16

Quyết định 2543/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính ngày, tháng ban hành của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tại căn cứ ban hành Thông tư 32/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2019/BTTTT Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

18

Thông tư 04/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

19

Thông tư 09/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

20

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"

Ban hành: 16/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2019

Vui lòng đợi
dma