Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 101 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 395:2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ban hành: 04/06/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
02

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 104:2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 30/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
03

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 392:2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 07/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
04

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

Ban hành: 20/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
05

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

Ban hành: 12/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
06

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 363:2006 Kết cấu bê tông cốt thép đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

Ban hành: 24/02/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2020
07

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 358:2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông

Ban hành: 30/11/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
08

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 349:2005 Cát nghiền cho bê tông và vữa

Ban hành: 25/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
09

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 352:2005 Sơn - Phương pháp không phá hủy xác định chiều dày màng sơn khô

Ban hành: 19/07/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
10

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 318:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

Ban hành: 29/07/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
11

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

Ban hành: 10/05/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
12

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 313:2004 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm địa phương

Ban hành: 29/04/2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
13

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
14

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 194:1997 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
15

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 74:1987 Đất xây dựng-Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
16

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 196:1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
17

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 188:1996 Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải

Ban hành: 1996
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
18

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 160:1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
19

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 226:1999 Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

Ban hành: 1999
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
20

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 209:1998 ISO 1803-1:1985 Xây dựng nhà - Dung sai - Từ vựng - Thuật ngữ chung

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
Vui lòng đợi