Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 5 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 24/05/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
02

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
03

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 194:1997 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
04

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 74:1987 Đất xây dựng-Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1987
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
05

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 112:1984 Hướng dẫn thực hành khảo sát đất xây dựng bằng thiết bị mới (thiết bị do PNUD đầu tư) và sử dụng tài liệu vào thiết kế công trình

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
Vui lòng đợi