Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.145 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
8141

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-1:2018 ISO 3951-1:2013 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 1: Quy định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
8142

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-3:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
8143

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-2:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Cá hồi vân

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
8144

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-10:2008 ISO 2859-10:2006 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 10: Giới thiệu bộ TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
8145

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8243-1:2009 ISO 3951-1:2005 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng-Phần 1: Quy định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2018
Vui lòng đợi