Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.145 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018 ISO 12091:1995 Ống nhựa nhiệt dẻo có thành phần kết cấu - Phép thử bằng tủ sấy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 ISO/IEC TS 17021-9:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9982-2:2018 ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng - Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6932:2018 ISO 502:2015 Than - Xác định khả năng thiêu kết - Phép thử cốc gray - King

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12596:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12597:2018 Phân bón - Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12600:2018 EN 16006:2011 Thức ăn chăn nuôi - Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗn hợp bằng phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12380:2018 Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12234:2018 IES LM-84-14 Phương pháp đo độ duy trì quang thông và màu của bóng đèn led, khối sáng led và đèn điện led

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12235:2018 IES TM-28-14 Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của bóng đèn led và đèn điện led

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12365-1:2018 ISO 16140-1:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12432-1:2018 ISO 9926-1:1990 Cần trục - Đào tạo người vận hành - Phần 1: Quy định chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12523:2018 ISO 16878:2016 Quặng sắt - Xác định hàm lượng sắt kim loại - Phương pháp chuẩn độ, sắt (III) clorua

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12601:2018 EN 15782:2009 Thức ăn chăn nuôi - Xác định nicarbazin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12560-1:2018 Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 1: Đếm số lượng bào tử nấm nội cộng sinh bằng kỹ thuật sàng ướt, ly tâm nổi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12560-2:2018 Phân bón vi sinh vật - Xác định mật độ nấm rễ nội cộng sinh - Phần 2: Xác định khả năng cộng sinh của các chủng nấm rễ nội cộng sinh với cây trồng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7535-3:2018 ISO 17226-3:2011 Da - Xác định hàm lượng formaldehyt - Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12228:2018 IEC 61232:1993 Sợi dây thép bọc nhôm kỹ thuật điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12336:2018 ISO 10764:2016 Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền hai bên khóa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
Vui lòng đợi