Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 8.145 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12534:2018 ASTM E 2232:2016 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp toán học để tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12550:2018 ISO/TR 16922:2013 Khí thiên nhiên - Tạo mùi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2019
03

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6282:2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
04

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8233:2018 ISO/ASTM 51650:2013 Thực hành sử dụng hệ đo liều xenlulose triaxetat

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11998:2018 ASTM D 5510-94 Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa - Hướng dẫn lão hóa nhiệt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9283:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12367:2018 Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy - Ủng chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12256:2018 ISO 18603:2013 Bao bì và môi trường - Tái sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thấm màng đàn hồi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-23:2016 ISO 7240-23:2013 Hệ thống báo cháy - Phần 23: Thiết bị báo động qua thị giác

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9285:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9284:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12000:2018 ASTM F2617-15 Vật liệu polyme - Xác định định tính và định lượng crom, brom, cađimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37152:2018 Hạ tầng thông minh cho cộng đồng - Khuôn khổ chung về phát triển và vận hành

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12265:2018 ISO 6709:2008 Thông tin địa lý - Biểu diễn vị trí điểm địa lý bằng tọa độ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-21:2016 ISO 7240-21:2005 Hệ thống báo cháy - Phần 21: Thiết bị định tuyến

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7568-16:2016 ISO 7240-16:2007 Hệ thống báo cháy - Phần 16: Thiết bị điều khiển và hiển thị của hệ thống âm thanh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12620:2019 Phân bón - Xác định hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chính với nitơ amoniac

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
Vui lòng đợi