Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 7.899 văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8477:2010 Công trình thủy lợi-Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
02

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 Công trình thủy lợi-Trạm bơm tưới tiêu nước-Yêu cầu thiết kế công trình thủy công

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
04

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6758:2000 Phương tiện giao thông đường bộ-Kính an toàn và vật liệu kính an toàn-Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2000
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1051:2009 Etanol tinh chế-Phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9675-4:2017 ISO 12966-4:2014 Dầu mỡ động vật và thực vật-Sắc ký khí các metyl este của axit béo-Phần 4: Xác định bằng sắc ký khí mao quản

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
07

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8343:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Phát hiện axit boric và muối borat

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478:2010 Công trình thủy lợi-Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8564:2010 Phân bón vi sinh vật-Phương pháp xác định hoạt tính cố định nitơ của vi khuẩn nốt sần cây họ đậu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8382:2010 Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất dimethoate-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8339:2010 Nhuyễn thể hai mảnh vỏ-Xác định hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP)-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8335:2010 Mực tươi đông lạnh ăn liền

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8324:2010 Rau quả-Xác định dư lượng cymoxanil-Phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8323:2010 Rau quả-Xác định dư lượng flusilazole-Phương pháp sắc ký khí

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8565:2010 Phân bón vi sinh vật-Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phốt phát của vi sinh vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-2:2009 EN 81-2:1998 Thang máy thủy lực-Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7447-4-41:2010 IEC 60364-4-41:2005 Hệ thống lắp đặt điện hạ áp-Phần 4-41: Bảo vệ an toàn, bảo vệ chống điện giật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 14001:2010 ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Hệ thống quản lý môi trường-Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8488:2010 ISO 4788:2005 Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh-Ống đong chia độ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-72:2010 EN 81-72:2003 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy-Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng-Phần 72: Thang máy chữa cháy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
Vui lòng đợi