Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 2 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-242:2006 Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2019
02

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 260:2000 Quy trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thủy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 25/06/2000
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
Vui lòng đợi